Print

XMedicus lægesystem Kundecase: Gynækolog Tine Tetzschner

28.07.2015

Strømlinet sagsbehandling med XMedicus lægesystem hos Tines Klinik

Lægesystemet XMedicus sparer gynækolog Tine Tetzschner for timers manuelt og administrativt arbejde hver dag. Samtidig har hendes klinik fået et lægesystem, der kan give et bedre overblik over tid, økonomi og patientjournaler - samt mere tid til den enkelte patient.

Kliniksystemet XMedicus har strømlinet arbejdsgangene hos Tines Klinik København. Klinikken, der blev etableret af Tine Tetzschner i marts 2009, beskæftiger sig med gynækologi og obstetrik på et højt fagligt niveau. Desuden har den moderne klinik specialiseret sig i særlige medicinske nicher såsom bækkenbundsskader og blødningsforstyrrelser. Driften af klinikken varetages i samarbejde med en sekretær, en sygeplejerske, en piccoline samt en sekretærvikar. Det er således Tine, der alene tager sig af behandling af et stort antal patienter. Det stiller krav til systematik og nøjagtighed i behandling af patientdata. Da Tine overtog klinikken i for fire år siden benyttede hun et DOS-baseret lægesystem til håndtering af patientoplysninger, aftaler og journaler, men det lægesystem var langtfra tidssvarende.

”Problemet var, at det slet ikke var logisk opbygget og meget gammeldags. Det var langsomt, og vi var nødt til at kontakte supporten adskillige gange dagligt, for blot at kunne foretage helt simple indtastninger,” siger Tine Tetzschner.

Der var også problemer med håndtering af henvisninger fra læger, og i det hele taget ønskede Tines Klinik, at effektivisere en række arbejdsgange via IT, og det var ikke muligt med det gamle system. Desuden skulle systemet køre på et Windows XP-styresystem, og kun én bestemt printer kunne tilsluttes. Det hang ikke sammen med Tines ønske om at bruge Apple.

Muligheder og ny effektivitet

Tines baggrund som overlæge på et hospital har givet hende en indsigt i den måde IT lægesystemer fungerer på i hendes branche.

”Vi er vores branche vant til systemer, der ikke snakker sammen, og som har mange unødige arbejdsgange, men til sidst var vi ved at blive desperate. Derfor begyndte vi at lede efter andre lægesystemer, og så fandt vi XMedicus, som umiddelbart så ud til at leve op til vores behov. ”

Efter en præsentation valgte klinikken at satse på XMedicus, og nu har Tines Klinik benyttet XMedicus lægesystem i over et halvt år. Alle klinikkens brugere er begejstrede for de nye muligheder, og de effektiviseringer, der er fulgt med.

”Først og fremmest sparer vi meget tid ved, at vi har skåret helt ned på de unødvendige arbejdsgange. Vi kan finde funktionerne, og XMedicus er meget mere intuitivt opbygget. En af de åbenlyse fordele er, at vi kan håndtere vores prøvetagning mere sikkert, fordi XMedicus understøtter sagsgangen. Eksempelvis får vi besked, hvis en vævsprøve ikke dukker op til den forventede tid. Det kan give os en indikation af, om prøven er forsvundet, og vi kan indkalde patienten til endnu en prøvetagningen. Tidligere ville en bortkommet prøve måske give anledning til, at patienten ikke hører fra os, og dermed fejlagtigt tror, at udfaldet af prøven har været positivt,” forklarer Tine Tetzschner.

XMedicus lægesystem giver desuden Tine mulighed for at se, om patienterne læser hendes mails. Det kan være en vigtig funktion i patientforløb, hvor en kritisk besked skal afleveres. Samtidig er en stor del af klinikkens konsultationer baseret på email.

”Når jeg har garanti for, at en mail er blevet læst, så kan jeg afslutte en sag og komme videre. Det giver XMedicus lægesystem mig mulighed for,” lyder det fra Tine Tetzschner.

Sparer flere timer hver dag

En anden effektivisering, som XMedicus har medført, er en langt enklere arkivering af svar til patienter. Hvor samtlige svar tidligere blev printet ud og arkiveret af Tines sekretær, foregår dette nu helt automatisk – og der skal ikke længere printes og manuelt arkiveres op mod 50 svar dagligt. Samtidig kan Xmedicus lægesystem håndtere billedfiler i patientjournalerne. Det betyder, at resultatet af en ultralydsscanning nu bliver gemt sammen med de øvrige oplysninger om patienten. Det letter arbejdsgangene, og gør det enklere at finde gamle oplysninger frem.

Overgangen til XMedicus tog nogle uger. Selve flytningen af data fra det gamle til det nye lægesystem var ikke noget problem, men det tog lidt tid for klinikkens medarbejdere at vænne sig til de nye funktioner og brugerflader. Den investering er dog allerede tjent hjem igen i kraft af store besparelser på administration, og klinikkens medarbejdere har aldrig haft behov for at åbne manualen til det nye lægesystem.

”Vi sparer flere timer hver dag med XMedicus, og der går nærmest sport i at effektivisere. Vi har jævnligt kontakt til Xmedicus Aps, som løbende hjælper os med at tilpasse vores version af Xmedicus lægesystem, så systemet i højere grad er tilpasset vores hverdag,” siger Tine Tetzschner.

Hver medarbejder hos Tines Klinik har eksempelvis sin egen personlige brugerflade på XMedicus-lægesystemet, der er skræddersyet til netop den enkelte medarbejders behov. De forskellige brugerflader dækker også over forskellige grader af administrative rettigheder. Det er således kun Tine, der har adgang til at udskrive recepter.

Mulighederne for yderligere tilpasninger vil i fremtiden kunne udmønte sig i, at patienterne kan udfylde skemaer, der sendes til dem på email. Det vil kunne afkorte den tid der i dag bruges til administration ved hver enkelt konsultation.

XMedicus Systems ApS - Gladsaxevej 363, 2860 Søborg - tlf: 8883 6000 - e-mail: info@xmedicus.com