Print

Tidligere

XMedicus 2.6

Udgivet: 01.01.2019
Forbedringer og rettelser:
 • Landspatientregisteret (LPR3)
  • Landspatientregisteret (LPR3)

 • Privathospital udvidelser
  • Privathospital udvidelser

 • Vagtplanlægning
  • Vagtplanlægning

Teknisk:
 • Database adgang altid krypteret
  • Database adgang altid krypteret

 • Database adgang kræver certifikat
  • Database adgang kræver certifikat

 • Mono 5.20 (Roslyn C# 7.3)
  • Mono 5.20 (Roslyn C# 7.3)

 • Running on .NET Framework (C# 7.3)
  • Running on .NET Framework (C# 7.3)

XMedicus 2.4

Udgivet: 07.01.2018
Forbedringer og rettelser:
 • FMK 1.4.4.E2
  • FMK 1.4.4.E2

 • Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)
  • Indberetning af IVF data direkte fra XMedicus til SST

 • Indberetning til LPR (SEI Landspatientregister/MiniPas)
  • Indberetning til LPR (SEI Landspatientregister/MiniPas)

 • Indberetning af Aborter (SEI Abort)
  • Indberetning af Aborter (SEI Abort)

 • Online betaling efter tidsbestilling og faktura
  • Online betaling efter tidsbestilling og faktura

Teknisk:
 • Gtk# 3.22
 • Mono 5.10 (Roslyn C# 7.0)
  • Mono 5.10 (Roslyn C# 7.0)

XMedicus 2.2

Udgivet: 31.07.2016
Forbedringer og rettelser:
 • Asynkron indlæsning af journal
 • Kalender optimering
  • Kalender optimering

 • Faktura direkte på debitor og opdatering af samleregning.
  • Faktura direkte på debitor og opdatering af samleregning.

 • Lager styring på resourcer, f.eks en person eller et rum.
  • Lager styring på resourcer, f.eks en person eller et rum.

 • Interaktionsdatabasen
  • Interaktionsdatabasen

   http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/bivirkninger-og-forsoeg/interaktionsdatabasen/download-interaktionsdatabasen

Teknisk:
 • Gtk# 3.20
 • Mono 4.6
 • 64Bit (Windows)
  • XMedicus lægesystemet bliver 64Bit. Systemet er allerede 64Bit til linux, men ikke under Windows og Mac.

XMedicus 2.0

Udgivet: 05.01.2016
Forbedringer og rettelser:
 • Ruteplanlægning
  • Ruteplanlægning

 • Fælles Medicinkort 1.4.2 (FMK)
 • Exorlive integration
  • XMedicus integration til Exorlive

 • Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
  • Vaccinationsregister (DDV)

Teknisk:
 • Gtk# 3.18

XMedicus 1.16

Udgivet: 30.06.2015
Forbedringer og rettelser:
 • Nyhedsmodul
  • Nyhedsmodul

   Modulet giver mulighed for at vise nyheder til teams i organisationen.

 • Opdeling af brugere i Teams
  • Teams

   Opdeling af brugere i Teams giver mulighed for at målrette informationer til brugere i systemet.

 • Fysioterapihenvisning m/UUID
  • Fysioterapihenvisning

   Fysioterapihenvisninger sendes nu med den nye standard som angiver UUID for forløb.

 • Genudsendelse af booking email
  • Booking email

   Genudsendelse af booking email, kan nu vælges under tidsbestilling. Dvs. hvis patienten ringer og ikke har eller kan finde sin aftale, kan man hurtigt sende en ny mail med informationen.

 • Weekendtillæg fremgå af regning OIOUBL
  • OIOUBL Regninger

   weekendtillæg fremgå af regning OIOUBL, dvs. hvis du har lavet en behandling i weekenden og dermed har pålagt et gebyr, vil det ny fremgå på regningen at der er pålagt gebyr.

 • Modality Worklist status
  • Modality Worklist

   Der sendes nu ORM besked til PACS server om status ændring af booking. Dvs. der sættes om patienten er SCHEDULED, ARRIVED, FINISHED, DISCONTINUED etc.

 • Søgning efter skadesnummer
  • Søgning

   Der kan nu søges efter skadesnummer.

 • Udsendelse af email ved ændring af status i kalender
  • Kalender

   Der kan nu udsendes en email til patienten, hvis status sættes til ikke ankommet, aflyst eller aflyst af klinikken.

 • Note i toppen af kalender
  • Kalender

   Der kan nu angives en note i toppen af dagen.

Teknisk:
 • Gtk# 3.16
 • Npgsql 3.0

XMedicus 1.14

Udgivet: 19.02.2015
Forbedringer og rettelser:
 • Udvidet PACS integration
 • Indberetning til Skandia
 • Kontoudtog på selvbetaler og debitorer
 • Xmedicus lægesystem har nu rykkergebyr på selvbetalere
Teknisk:
 • Gtk# 3.14
 • Mono 4.0.1

XMedicus 1.12

Udgivet: 24.04.2014
Forbedringer og rettelser:
 • Fællesmedicinkort (FMK)
  • Overgang til FMK

XMedicus 1.10

Udgivet: 01.04.2014

XMedicus 1.8

Udgivet: 16.04.2013
Forbedringer og rettelser:
 • OIOUBL Kvittering
  • OIOUBL Kvittering

Teknisk:
 • Gtk 3.6
 • Gtk 3.8
  • Gtk 3.8

 • Glade udskiftes med GtkBuilder
  • Glade udskiftes med GtkBuilder

XMedicus 1.6

Udgivet: 14.01.2013
Forbedringer og rettelser:
Teknisk:
 • Plugin system udskiftes. Alle komponenter bliver Mono.Addins
  • Plugin system udskiftes. Alle komponenter bliver Mono.Addins

 • Overgang til DBus, alt internt kommunikation i systemet går via DBus
  • Overgang til DBus, alt internt kommunikation i systemet går via DBus

XMedicus 1.4

Udgivet: 04.11.2012
Forbedringer og rettelser:
Teknisk:
 • Mono 3.0 (C# 5 Profile 4.5)
  • Mono 3.0

 • Gtk+ 2.24
  • Gtk+ 2.24.10

 • WebKitGtk 1.10
  • WebKitGtk 1.10

 • 64Bit (Mac OS X)
  • XMedicus lægesystemet bliver 64Bit. Systemet er allerede 64Bit til linux, men ikke under Mac.

XMedicus 1.2.5

Udgivet: 24.10.2012
Forbedringer og rettelser:
 • OIOUBL
  • Afregning med OIOUBL

 • Integration til Patobank
  • Integration til Patobank

 • Integration til eFilm
  • Integration til eFilm

 • Tidsbestilling af behandlingsforløb
  • Tidsbestilling af behandlingsforløb

 • Integration af iCal for læge.
  • Integration af iCal for læge.

 • C5 Integration
  • C5 Integration

 • Vaccinationsskema
 • Danmarksafregning
 • Integration til PACS worklist (HL7)
  • Integration til PACS worklist

 • Attester / Den Dynamiske Blanket
  • Attester

   http://www.laeger.dk/public/plsql/attest.soeg

 • Integration til PACS server
  • Integration til PACS server

XMedicus 1.2.4

Udgivet: 25.08.2011
Forbedringer og rettelser:
 • Cave
  • Cave

 • Kreditnota
  • Kreditnota

 • e-conomic integration
  • e-conomic integration

 • Gruppe booking
  • Gruppe booking

 • Gruppe notat
  • Gruppe notat

 • Medicin oversigt (forstadie til FMK)
 • PLO-XML til udveksling af data mellem lægesystemer.
  • PLO-XML til udveksling af data mellem lægesystemer.

   XMedicus lægesystemer understøtter nu udveksling af data i PLO-XML format med andre lægesystemer.

   Det betyder at kommunikationen med andre lægesystemer er blevet nemmere.

Teknisk:
 • Mono 2.10.5 (C# 2.0, Lion Fix)
  • Mono 2.10.5

XMedicus 1.2.3

Udgivet: 12.04.2011
Forbedringer og rettelser:
 • Debitor og knytning til regning.
 • Kalendertilknytning til rum.
  • Kalendertilknytning til rum.

 • Laboratorie: Selvdefinerede felter.
  • Laboratorie: Selvdefinerede felter.

 • Login og rettighedsstyring af kritiske funktioner. (Simpel)
  • Login og rettighedsstyring af kritiske funktioner. (Simpel)

 • Standard arbejdstider per læge.
  • Arbejdstider per læge.

 • Markering af dage i kalendar som operation eller andet
 • Ændring i notater gemmes med information om hvem lavet ændringen.
  • Ændring i notater skal fremgå.

Teknisk:
 • Mono 2.10
  • Mono 2.10

XMedicus 1.2.2

Udgivet: 30.01.2011
Forbedringer og rettelser:
 • IVF2 Import og Eksport til SST indberetnings program.
 • Laboratorie: Oversigt over resultater fra WebReq.
Teknisk:
 • Postgre SQL 7.4 eller højere
  • PostgreSQL 7.4 eller højere

   Understøtter nu version 8.4 men "-infinity" og "infinify" i DATE type.

 • Microsoft SQL 2008 eller højere
  • XMedicus understøtter nu Microsoft SQL 2008 eller højere. Det vil sige at man kan vælge i mellem PostgreSQL og MSSQL

 • Mono 2.8
  • Mono 2.8

XMedicus 1.2.1

Udgivet: 22.09.2010
Forbedringer og rettelser:
 • Edifact indbakke/udbakke udvidelse
 • Mac OS X Integration og theme
 • Påmindelse til læger ved indkommende edifact beskeder.
  • Påmindelse til læger ved indkommende Edifact beskeder.

 • Billede- og Videobog
Teknisk:
 • SOAP/iCal interface til server.
  • SOAP interface til server.

XMedicus 1.2.0

Udgivet: 14.07.2010
Forbedringer og rettelser:
 • Oprettelse af patient omstruktureres og opslag i folkeregister udnyttes.
 • Søgefunktion udvides til at kunne søge efter flere kriterier.
  • Kan nu søge på telefonnummer og email. Fakturanummer kan også søges frem

 • Statistik (Simpel)
  • Statistik

 • Samtykkeboks i oversigt.
  • Samtykkeboks i oversigt.

Teknisk:
 • Indstillinger: Fuld konfigurationsmulighed. Oprettelse af læger, mm.
  • Fuld konfigurationsmulighed.

   Oprettelse af læger, konti, SMS service, CPR webservice, mm

   Færdiggøres med plugin system (Mono.AddIns)

 • Mono 2.6
  • Opgrader til Mono 2.6

 • Mono Addins 0.5
 • DBus (Linux, Windows og Mac OS X)
 • Gtk 2.20
 • Gtk WebKit 1.2
  • Gtk WebKit 1.2

 • Gtk Clutter
 • GStreamer
 • Telepathy Framework

XMedicus 1.0.4

Udgivet: 07.03.2010
Forbedringer og rettelser:
 • Åben regning automatisk efter notat.
 • Skabelon/Paradigme administration.
 • Danmark gruppe, er medlem og hvilket gruppe
  • Danmark gruppe, er medlem og hvilket gruppe

 • Advis, bemærkninger og status for bruger.
  • Advis, bemærkninger og status for bruger.

 • Oversigt om aftaler, udeblivelser, aflysninger mm. (minimal)
  • Oversigt om aftaler, udeblivelser, aflysninger mm.

 • Farvekodning af forløb
  • Farvekodning af forløb

 • fakturanummer på regningbillede
  • fakturanummer på regningbillede

 • Vis betalingsstatus på regningsudskrift.
  • Vis betalingsstatus på regningsudskrift.

 • Send email ved klik fra oversigtsvindue
  • Send email ved klik fra oversigtsvindue

 • Dobbeltklik på tid, åbner patient.
  • Dobbeltklik på tid, åbner patient.

 • Persongrupper
  • Persongrupper

 • Brevflet, oplysninger flettet fra stamdata. MS Office 2007 og OpenOffice
  • Brevflet, oplysninger flettet fra stamdata. MS Office 2007 og OpenOffice

 • Primær behandler for forløb.
  • Sæt primær behandler i forløb

Teknisk:
 • Migreringsværktøj til flytning af data til XMedicus (Systemer: Xdont)
  • Migreringsværktøj til flytning af data til XMedicus

   Systemer: Xdont

 • Integration med Navision.
  • Integration med Navision. Skriver data til navision MS SQL server. Navision kan du se data gennem et view.

XMedicus 1.0.3

Udgivet: 20.10.2009
Forbedringer og rettelser:
 • Udskrivning af journal
  • Udskrivning af journal

 • Overgang til ICPC-2-DK
  • ICPC-2-DK er det fretidige diagnosekode system. Medcom skal godekende systemet.

 • Sundhedsstyrelsens Organisations Register (SOR)
  • Integration med SOR

 • Henvisning til hospitaler skal ske til visitations lokationsnumre, de mangler at blive fundet og indtastet.
 • Påmindelsesfunktion, Opgave som læge eller sekretæren skal huske.
 • Genudsendelse af edifact beskeder.
 • Laboratorieskema, oversigt over patientens laboratorieresultater (Simpel)
  • Laboratorieskema, oversigt over patientens laboratorieresultater

 • Automatisk oprettelse af forløb, udfra diagnosekode.
Teknisk:
 • DBus kommunikation i core. De første skridt mod DBus mellem alle moduler.
  • DBus kommunikation i core. De første skridt mod DBus mellem alle moduler.

XMedicus 1.0.2

Udgivet: 03.06.2009
Forbedringer og rettelser:
 • Kalender udvides og bruger kasser som præsentation.
  • Kalender udvides og bruger kasser som præsentation.

XMedicus 1.0.1

Udgivet: 27.04.2009
Forbedringer og rettelser:
 • Høreprøve: Mulighed for angivelse af ikke hørbare områder.
 • Prædefinerede tekster (Paradigmer), til brug i notater. Oprettes manuelt af lægen selv.
 • Hurtig adgang til WebReq, direkte integreret i systemet.
 • Hurtig adgang til RefHost, direkte fra systemet.
 • Visning af henvisninger på oversigtsbilledet. Hurtig adgang ved klik.
 • Timerfunktion til måling af tidsforbrug per ydelse.

XMedicus 1.0.0

Udgivet: 29.03.2009
Forbedringer og rettelser:
 • Vis ikoner på knapper i høreprøven under Windows ( 127)
  • Der vises ikke ikoner på knapper i Windows versionen.

 • Ny database vælger, med automatisk opdagelse af databaser (Bonjour)
  • Ved hjælp af bonjour findes automatisk tilgængelige servere og databaser på lokal nettet.

 • Nyt interface til vedhæftning af billeder direkte fra digitalt kamera.
  • Nyt interface til vedhæftning af billeder, med mulighed for preview af alle billeder. Mulighed for at slette billeder efter succesful overførelse.

 • Scrolling i oversigt og venstremenu virker ikke på Mac.
  • Scrolling i oversigt og venstremenu virker ikke på Mac. Ny version af WebKit skal bruges.

XMedicus Systems ApS - Gladsaxevej 363, 2860 Søborg - tlf: 8883 6000 - e-mail: info@xmedicus.com